Mentee 2021

Estudios: Economía

Mentora: Teresa Abascal